Vizija RDO

Razvojna politika podjetja RDOplus d.o.o., rezervni deli in dodatna oprema, se dopolnjuje s poslovno politiko in poskuša zasledovati globalne cilje poslovanja na nivoju družbe:

  • Ostati med vodilnimi družbami na področju poprodajnih storitev (dobava nadomestnih/rezervnih delov in dodatne opreme),
  • Lansirati nove produkte, ki dopolnjujejo naše že obstoječe programe in produkte, s katerimi bomo vstopili na nova področja,
  • Biti družba ustvarjalno mislečih posameznikov, ki svoje uspehe gradijo na timskem delu in jim delo v podjetju pomeni osebno spodbudo in navdih,
  • Nadaljevati z vlaganji v razvoj, ki bodo zagotovila nadaljno rast in razvoj podjetja,
  • Biti družba z visoko razvito ekonomsko, socialno in naravovarstveno odgovornostjo do okolja, v katerem deluje